درخشش ناچيز يه ذهن آشفته


با ترس و سكوت ,فراموشي و تقلا زندگي ميسازيم.

عناوین مطالب وبلاگ "درخشش ناچيز يه ذهن آشفته"

» بهاریه 91- صدا دوربین حرکت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» پاییزان... :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» تحلیلی برپایان بندی فیلم جدایی نادر از سیمین :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» بهاریه 91 :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» سیمای کسی در دوردست :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» خیلی دور خیلی دورتر :: ۱۳٩٠/٩/۸
» یک خاطره - یک داستان-یک شعر :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» اینجا بدون من :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» ندایی از تنور داغ حسرت :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» از اینجا تا ابدیت :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» ما همه خوبیم :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» بهاریه 90 :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» فردا روز دیگری است :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» صندلی خالی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» بوی خوش شراب :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» بوی گند زندگی :: ۱۳۸٩/۸/٢
» بی تو از این شهر دلم پاک گرفته است :: ۱۳۸٩/٦/٢۸
» د مثل درد :: ۱۳۸٩/٤/٢
» احساس بهار میکنم :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» اسفند88 :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» قدری به مهتاب هم فکر کن :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
» خیابان های نمزده پائیزی :: ۱۳۸۸/٩/۱
» پروانه ها را نگاه کن :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» من مهدی نیمروزه از تهران :: ۱۳۸۸/٧/٢٧
» از اینجا تا ابدیت :: ۱۳۸۸/٧/٢٠
» دو سروده قدیمی :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» بوی خوش عاشقی :: ۱۳۸۸/٧/۱٢
» فرشته ای آمد :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» چه کسی امیر را کشت؟ :: ۱۳۸۸/٦/٢
» گرد و غبار این هفته :: ۱۳۸۸/٥/۱۳
» ۱۳۸۸/٥/۱٢ :: ۱۳۸۸/٥/۱٢
» ۱۳۸۸/٥/۱۱ :: ۱۳۸۸/٥/۱۱
» ۱۳۸۸/٥/۱۱ :: ۱۳۸۸/٥/۱۱
» مرد بدون گذشته :: ۱۳۸۸/٥/٧
» گفتگو باسایه ها :: ۱۳۸٧/٩/٤
» گاو خشمگین :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» آخرین وسوسه های زمین :: ۱۳۸٧/٢/۸
» جامی بگیر :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
» قدم زنی مرد مرده :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
» شب نشينی در جهنم :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
» زمستان است :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٢
» مازوخيسم تحت وب يا من برگشتم :: ۱۳۸٦/٩/٧
» ۱۸ تير ۷۸:از اين زخم هنوز خون می چکد. :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
» ۱۸ تير ۷۸:از اين زخم هنوز خون می چکد. :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
» نيما خان از فرنگ برگشته :: ۱۳۸٦/۳/٩
» خارج از محدوده :: ۱۳۸٦/۳/۱
» هياهوي بسيار براي هيچ :: ۱۳۸٦/۱/۱٥
» اين سالي سگي هم گذشت ....سال خوكي داشته باشيد :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٦
» چهارمين روز بيست و پنجمين جشنواره فيلم فجر :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٧
» سومين روز جشنواره بيست و پنجم فيلم فجر ( سبيل مردونه) :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» دومين شب جشنواره بيست و پنجم فجر : پاداش سکوت :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٥
» سيمرغها به پرواز در مي آيند!( نگاهي به فيلمهاي جشنواره بيست و پنجم فجر) :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٤
» سياوش : نغمه ای ازقطعه زمستان است :: ۱۳۸٥/۱٠/٤
» ۱۳۸٥/٩/٧ :: ۱۳۸٥/٩/٧
» ۱۳۸٥/٧/۳٠ :: ۱۳۸٥/٧/۳٠
» همه مردان رئيس جمهور :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
» پرنده اي از قفس پريد! :: ۱۳۸٥/٦/۱٥
» در اين بن بست :: ۱۳۸٥/٦/٦
» اسرائيل - لبنان چند چند شد؟ :: ۱۳۸٥/٥/۱۱
» روزی روزگاری كوی دانشگاه :: ۱۳۸٥/٤/۱۸
» روزی روزگاری تهران :: ۱۳۸٥/٤/۱۱
» ۱۳۸٥/۳/٢٤ :: ۱۳۸٥/۳/٢٤
» ۱۳۸٥/۳/۸ :: ۱۳۸٥/۳/۸
» ۱۳۸٥/۳/۳ :: ۱۳۸٥/۳/۳
» ۱۳۸٥/۳/۳ :: ۱۳۸٥/۳/۳