درخشش ناچيز يه ذهن آشفته


با ترس و سكوت ,فراموشي و تقلا زندگي ميسازيم.

 

رنگ

هیچ حادثه ای

  آری برادر

         نگاه کن

هیچ حادثه ای چه شیرین حتی تلخ

 حاشیه بی رنگ زندگی را

                     مزین نتواند کرد

           و دیگر هم

 خلاصی نخواهد یافت

 به حکم قاطع

    خنده مصلوب شده بر چهارچوب   این تردید محض  

  

آری  برادر

   بیا باور کنیم

           غوطه وریم

     روی تکراری عبث

       بنام چرخ زمان

 

   + mehdi khademi - ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٥/۱۱