درخشش ناچيز يه ذهن آشفته


با ترس و سكوت ,فراموشي و تقلا زندگي ميسازيم.

 

محدوده

در زندانی

        اسیرم

 با حصارهای

               هوس

                 عشق

                        و زندگی

   + mehdi khademi - ٦:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٥/۱٢