درخشش ناچيز يه ذهن آشفته


با ترس و سكوت ,فراموشي و تقلا زندگي ميسازيم.

بوی خوش عاشقی

همه جا بوی عاشقی گرفته تو این خزان بارون نزده دل من...میدونی این همه باور عشق یه حس خوبی جاری کرده تو زندگی...این پری کوچولوی ما...این هستی نامتناهی شعر و احساس...راستی شعر:

کهکشان

بی یقین

   حقیقتی است جاری

           در زندگی ام

               که               خلق میگردد         متواتر

عنصری

    در قلبم عاشقانه

روزی

  به شکل "ساحره ای" مسحور کننده

                                در دوران دور نوجوانی ام

و

گاهی

     به "ایما"ئی

             جانبخش و گذرا

                           همین نزدیکی ها

    و اکنون من

     پر شده است از "هستی" ناشناخته و دست نایافتنی

 

و اینچنین است که دریافته ام

             از این قانون نانوشته و پنهان

                     که از هزاران تصویر رنگ به رنگ

        تنها

                یکی در قابی شیشه ای

                 میخکوب میشود به دیوار دلم

                           به یقینی نامیرا.

 

   + mehdi khademi - ٧:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۱٢