پست های ارسال شده در مهر سال 1385

کوروش سترگ:                                                                                                              "فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیائی به خاک سپارند تا تنم قسمتی از خاک ایران شود"                                                                     بنام ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید