رنگ

هیچ حادثه ای

  آری برادر

         نگاه کن

هیچ حادثه ای چه شیرین حتی تلخ

 حاشیه بی رنگ زندگی را

                     مزین نتواند کرد

           و دیگر هم

 خلاصی نخواهد یافت

 به حکم قاطع

    خنده مصلوب شده بر چهارچوب   این تردید محض  

  

آری  برادر

   بیا باور کنیم

           غوطه وریم

     روی تکراری عبث

       بنام چرخ زمان

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
ساتین

زندگی بی رنگ نیست زندگی زیباست ای زیبا پسند زیبا اندیشان به زیبایی رسند...